två dagar kvar

En gammal lampa

För att ligga på sängen och läsa en god bok krävs en bra lampa. Den här är av något äldre modell. Det som fascinerar mig mest är av- och påslagsknappen som hänger ner under lampan. På den nedre knappen tänder man och på den svarta knappen på sidan släcker man ljust.
Kontakten, som inte syns på bild, är också av äldre modell. Tyvärr behövs nog ett byta av sladd och kanske av kontakt, men den fina på- och avslagsknappen måste naturligtvis bevaras.

lampa

lampa 2